Attachment: Prilog-IV.-Uputa-za-prikupljanje-ponuda.docx