Monthly Archives: October 2019

Studijski posjet LAG-a “Zrinska gora – Turopolje” u sklopu projekta suradnje 19.3.2.

LAG „Zapadna Slavonija“ u suradnji s LAG-om „Posavina“ kao glavnim partnerom, LAG-om „Slavonska ravnica“ i LAG-om „Zrinska gora-Turopolje“ provodi među-teritorijalni projekt suradnje 19.3.2. na temu „Udruživanjem do jačanja kapaciteta poljoprivrednih proizvođača“. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača u sektoru voćarstva i povrtlarstva kroz razmjenu znanja i iskustava, opremanje te promociju poljoprivrednih proizvoda u cilju povećanja samoodrživosti poljoprivrednih…

BIOSOL „Use of biomass and solar energy as renewable sources for sustainable and efficient energy for stand-alone complexes with a social purpose“ (Upotreba biomase i solarne energije kao obnovljivih izvora održive i učinkovite energije za samostalne komplekse socijalne namjene)

26. rujna ove godine, održan je uvodni sastanak projekta BIOSOL u Šabcu. Projekt se realizira u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. Njegov glavni cilj je podrška povećanoj upotrebi održive energije i energetskoj efikasnosti u prekograničnoj regiji, dok se specifični ciljevi projekta odnose na povećanje infrastrukturnih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, te…