PRVA IZMJENA 6. LAG NATJEČAJA ZA TO 1.1.4. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

Dana 11.11.2022. godine Lokalna akcijska grupa „Zapadna Slavonija“ objavljuje prvu izmjenu 6. LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a koju je donio Upravni odbor LAG-a „Zapadna Slavonija“.

LAG Natječaj se mijenja u slijedećem dijelu:

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja

„Raspoloživa sredstva: 4.223.634,91 HRK.“ – navedena rečenica mijenja se i glasi:

„Raspoloživa sredstva: 4.538.836,95 HRK.“

Navedeno je potrebno zbog planiranog povećanja alokacije za 6. LAG Natječaj, definirane u

izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a “Zapadna Slavonija”.

Izmijenjeni Natječaj možete pronaći u nastavku.

Tags: