Financiranje

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.1 “Pripremna pomoć” u okviru Mjere 19. “LEADER-CLLD”

LAG Zapadna Slavonija

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2 “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjera 19.4 “Tekući troškovi i animacija” u okviru Mjere 19. “LEADER-CLLD”

LAG Zapadna Slavonija

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Sufinancirano sredstvima pretpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER.

LAG Zapadna Slavonija

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a Zapadna Slavonija i ne odražava nužno stajalište Europske unije.