Uvodna riječ

Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija (LAG ZS) po formalnom pravnom obliku predstavlja neprofitnu udruga osnovanu od strane 33 predstavnika javnog, gospodarskog i društvenog sektora s područja zapadnog dijela Brodsko posavske županije.

LAG ZS je smješten u zapadnom dijelu Brodsko – posavske županije i obuhvaća Grad Novu Gradišku te općine Stara Gradiška, Okučani, Gornji Bogićevci, Dragalić, Cernik, Rešetari, Staro Petrovo Selo, Vrbje i Davor. Na teritoriju LAG-a Zapadna Slavonija prema popisu stanovništva iz 2011. godine ukupan broj stanovnika je 41.184 stanovnika, a proteže se na približno 840 km² površine. Navedena područja imaju zajedničke osobine, probleme i ciljeve, a realizacija projekata na istima ima višestruki značaj posebice s gospodarskog i socijalnog aspekta.

LAG “Zapadna Slavonija” osnovan je s ciljem promicanja održivog razvoja, oživljavanja gospodarstva i poboljšanja kvalitete života na području koje obuhvaća. Za razvoj ruralnih područja LAG koristi LEADER pristup koji se proteklih desetljeća uspješno provodi na području Europske unije. LEADER pristup razvoja ruralnih područja baziran je na specifičnostima prostora i na pristupu “odozdo prema gore”, uključujući lokalnu zajednicu i prepoznavanje vrijednosti lokalnih resursa. Stoga se spajanjem spomenutih jedinica lokalne samouprave u jednu cjelinu lakše prepoznaje, maksimalno koristi i unapređuje već postojeći potencijal i osobitosti područja LAG-a. Zajedničkim aktivnostima osmišljavaju se i potiču projekti bazirani na specifičnim potrebama ovoga područja.

Područje LAG-a ima trajnu i vrijednu osnovu za autohtoni gospodarski razvoj, te brojne potencijale za razvoj selektivnih oblika turizma. Osim kvalitetnih poljoprivrednih i šumskih površina, prirodnih vrijednosti i resursa, ekološki čistih prostora, važni potencijali ovoga područja su ljudi, geografsko-prometni položaj, te stvorena infrastruktura. Povezivanjem javnog, privatnog i društvenog sektora, uz iskorištavanje svih prirodnih i ljudskih resursa na principu zajedništva, naći će se najkraći put do gospodarskog razvoja ovoga područja.