Studijski posjet LAG-ova Posavina, Zapadna Slavonija i Slavonska Ravnica u sklopu projekta “Udruživanjem do jačanja kapaciteta poljoprivrednih proizvođača”

Lokalne akcijske grupe Posavina, Zapadna Slavonija i Slavonska Ravnica s poljoprivrednim proizvođačima sa svoga područja u sklopu projekta “Udruživanjem do jačanja kapaciteta poljoprivrednih proizvođača” obavili su studijski posjet Lokalnoj akcijskoj grupi Zrinska gora – Turopolje, 07. i 8. veljače 2020. godine.
Međuteritorijalni projekt suradnje se provodi u sklopu Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, TO 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekta suradnje”.

Više informacija pogledajte na: http://lag-posavina.hr/studijski-posjet-lag-ova-posavina-zapadna-slavonija-i-slavonska-ravnica-u-sklopu-projekta-udruzivanjem-do-jacanja-kapaciteta-poljoprivrednih-proizvodaca/?fbclid=IwAR1HKnQ0wQaKZ8O2HQ6xDhk0wP1C2Ahfo0Lrh0SnMUJOPNMw41Yg8eAku0Y

Tags: