LAG „Zapadna Slavonija“ dodijelio je potporu 15 korisnika putem objavljenog 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Zapadna Slavonija“ za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2022.

Korisniku OPG Berić iz Ljupine dodijeljena su sredstva za provedbu projekta koji doprinosi modernizaciji tovilišta i modernizaciji sustava zaštite bilja.

OPG Berić kroz LAG Natječaj ostvario je potporu u 50%-tnom iznosu za nabavu sustava za hranjenje svinja – dvostruke pojilice za tov, sustav opskrbe hranom, hranilice, usipni koš, te poljopriivrednu mehanizaciju i priključke – malčer, prikolica i prskalica.