Attachment: Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi