Obavijest o izvršenim isplatama

U kolovozu 2018. objavili smo konačnu rang listu s ukupno 10 pozitivno ocijenjenih projekata prijavljenih na 1. LAG Natječaj 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladno nacionalnom TO 6.3.1.). Nakon pozitivnih Odluka izdanih i od APPRRR-a za iste prijavljene projekte, korisnici su započeli s realizacijom svojih aktivnosti te su 2 korisnika s područja LAG-a “Zapadna Slavonija” do prosinca 2019. podnijela Zahtjeve za konačnu isplatu sredstava.

Kroz navedena 2 projekta nabavljeni su:

  • stroj za kupljenje lješnjaka
  • malčer x 2
  • trakor

Poljoprivredna mehanizacija osnažila je mala gospodarstva, unaprijedila njihove poslovne procese i potaknula ih na veće i bolje poslovanje.

Tags: