Natječaj za zapošljavanje – Koordinator projekta “Zaželi podršku”, program Zaželi – prevencija institucionalizacije

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12. prosinca 2023. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda  plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0126. od 15. prosinca 2023. godine, LAG „Zapadna Slavonija“ raspisuje

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

Na radno mjesto:

Koordinator projekta

  • jedan izvršitelj na određeno vrijeme od 32 mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova (EU projekt, poziv ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, naziv Zaželi podršku )

Radno mjesto

Mjesto rada: Gornji Bogićevci

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 16.12.2023. od 12:00h

Natječaj vrijedi do: 21.12.2023. do 12:00h

Posloprimac
Razina obrazovanja: NK, NSS, VKV, SSS

Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

  • excel
  • word

Vozački ispit: Kategorija B

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima koordinatora: 1 godinu

Opis poslova:

Koordinira rad ciljane skupine na terenu, nadzor rada i kvalitete pruženih usluga zaposlenih žena, uspostavlja i održava vezu s krajnjim korisnicima projekta, vođenje evidencije krajnjih korisnika projekta, izrada evaluacijskih obrazaca za krajnje korisnike, priprema i podnošenje izvještaja voditelju projekta.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

  • životopis
  • dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i si. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke)

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.

Prijave se dostavljaju isključivo e-mailom na adresu info@lagzs.com s naznakom „Prijava na Natječaj – prijam na određeno vrijeme -koordinator projekta Zaželi podršku.

Važno: Ukoliko u roku od dva sata od slanja Prijave putem e-maila ne zaprimite potvrdu o primitku Vaše prijave, molimo Vas da kontaktirate LAG „Zapadna Slavonija“ na službene kontakt brojeve kako bismo bili sigurni da je Vaša prijava zaprimljena.

Tags: