IZVJEŠTAJ O NAPRETKU

U svrhu praćenja provedbe aktivnosti nositelj projekta za TO 1.1.4. LAG-a Zapadna Slavonija sukladan TO 6.3.1. PRR obvezan je dostavljati Agenciji za plaćanja Izvještaj o napretku svakih šest (6) mjeseci, računajući od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

Izvještaj se dostavlja na obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) u tiskanom obliku poštom ili neposredno na adresu Agencije za plaćanja. Također, prilikom popunjavanja Zahtjeva za isplatu može se učitati i Izvještaj o napretku.“

Ovim putem obavještavamo nositelje projekata o sljedećem:

– o slanju predmetnog Izvješća u zadanim rokovima

–        da se Izvještaj o napretku ne šalje pisanim putem već je omogućeno slanje istog putem AGRONET sustava na kartici „Praćenje projekata“. Valja naglasiti kako se Izvještaj o napretku nakon popunjavanja ne šalje putem pošte već se automatski šalje putem AGRONET-a nakon što se završi popunjavanje izvještaja. To olakšava postupanje nositeljima projekata.  

–        rok za početak provedbe projektnih aktivnosti je 9 mjeseci od dana donošenja Odluke o odabiru projekta (LAG), a ne od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava (Agencije za plaćanja). Rok za završetak projekta je 3 godine od dana donošenja Odluke o odabiru projekta.    

Tags: