Na temelju članka 8.a stavka 4. podstavka 1. točke 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/2018, 42/2020, 127/2020 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/2021 i 152/2022) i članka 26. stavka 8. Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje NATJEČAJ za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
(u daljnjem tekstu: Intervencija 73.10.)

Potporom u sklopu ove intervencije sufinancirat će se ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima,
a prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva.

Više o natječaju te načinu i postupku prijave pročitajte na https://www.apprrr.hr/73-10-ulaganja-potpora-za-ulaganja-u-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju/

Tags: