Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Program), a sukladno Projektu dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Projekt).

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2024. godini dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti gospodarstva, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno s ciljem ostvarenja strateških ciljeva utvrđenih Planom razvoja Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 44/21) , a za sljedeće namjene:

  • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa;
  • unutrašnje uređenje poslovnog prostora;
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, pregled i ispitivanje radne opreme, instalacija i uvjeta u radnom okolišu;
  • digitalizaciju poslovanja
  • a priznaju se i troškovi nastali prije objave Javnog poziva (troškovi nastali od 01.01.2024.)

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog Projekta i može dosegnuti do maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 7.000,00 eura za korisnike potpore čija je osnovna/pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju, odnosno do maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 3.500,00 eura za korisnike potpore čija je osnovna/pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti osim za djelatnosti koje su sukladno članku 7. isključene ovim Programom, odnosno sukladno točki IV. Javnog poziva, isključene Javnim pozivom.

Javni poziv je otvoren, odnosno prijave po Javnom pozivu se zaprimaju do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Brodsko-posavske županije za provedbu ovog Javnog poziva, a najkasnije do 15. studenog 2024. godine.

U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Županija će obavijestiti javnost o obustavi zaprimanja prijava po ovom Javnom pozivu, odnosno Programu putem svoje službene mrežne stranice.

Više o natječaju pročitajte OVDJE!

Tags: