KONAČNA RANG LISTA ZA TIP OPERACIJE 2.1.2.

LAG „Zapadna Slavonija objavljuje dana 29. siječnja 2021. godine Konačnu rang listu za 5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Zapadna Slavonija“ za TO 2.1.2. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosio je  2.073.059,76 kn.

Svim nositeljima projekta koji su dobili Odluku o odabiru projekta želimo uspješnu provedbu projekta.

Konačna rang lista:

Tags: