Konačna rang lista za tip operacije 1.1.4. – LAG plasirao 1.450.702,50 kn

LAG „Zapadna Slavonija objavljuje dana 18. siječnja 2021. godine Konačnu rang listu za 4. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Zapadna Slavonija“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosio je  1.450.702,50 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.592,50 kn.

Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o dodjeli sredstava od strane APPRRR-a, a druga nakon svih provedenih projektnih aktivosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.

Svim nositeljima projekta koji su dobili Odluku o odabiru projekta želimo uspješnu provedbu projekta.

Konačna rang lista:

Tags: