LAG „Zapadna Slavonija objavljuje dana 02. siječnja 2023. godine Konačnu rang listu za 6. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Zapadna Slavonija“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosio je 4.538.836,95  kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 113.278,50 kn/15.031,99 EUR ( Fiksni tečaj konverzije je 7,53450)

Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja Odluke o dodjeli sredstava od strane APPRRR-a, a druga nakon svih provedenih projektnih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.

Svim nositeljima projekta koji su dobili Odluku o odabiru projekta želimo uspješnu provedbu projekta.

Tags: