Attachment: Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja