Attachment: Izvještaj-o-napretku-za-operacijau-6.3.1.-predložak-1