Godišnji plan natječaja tijela državne uprave za 2019. godinu

Ured za udruge objavljuje Godišnji plan natječaja tijela državne uprave za 2019. godinu.

Temeljem rasprave o Nacrtu Godišnjeg plana natječaja na 3. sjednici Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz Državnog proračuna Republike Hrvatske održanoj 5. studenoga 2018. godine, koji je u međuvremenu ažuriran od strane davatelja javnih sredstava na nacionalnoj razini, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja programa i projekata organizacija civilnoga društva u 2019. godini iz Državnog proračuna i inozemnih fondova (Švicarsko-hrvatski program suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU), zajedno s pripadajućim sektorskim analizama kao analitičkom podlogom za pripremu Godišnjeg plana.

Godišnji plan natječaja sadrži ukupno 105 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje jesu ili budu u 2019. godini, u sklopu svojih nadležnosti, raspisala 24 tijela državne uprave, ureda Vlade Republike Hrvatske, javnih zaklada i drugih javnih tijela koja djeluju na nacionalnoj razini. Iznosom od preko 1,5 milijardi kuna iz Državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i inozemnih fondova planira se financirati i sufinancirati više od 6.600 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, promicanja znanosti, prava djece, socijalne skrbi, razvoja volonterstva, skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, kulture, zaštite zdravlja i borbe protiv ovisnosti, demokratizacije i razvoja civilnog društva, promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, zaštite potrošača, međunarodne razvojne suradnje, razvoja ruralnih područja i otoka, zaštite okoliša, razvoja turizma, poduzetništva i rada, sporta te drugim područjima od interesa za opće dobro.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

Podloga za izradu godišnjeg plana javnog natječaja bile su sektorske analize davatelja financijskih sredstava, državni proračun i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu.

Tijela državne uprave i druge institucije na nacionalnoj razini su još u lipnju 2018. godine započela s izradom sektorskih analiza za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje će provoditi udruge iz javnih izvora u 2019. godini. U izradu sektorskih analiza aktivno su uključene organizacije civilnoga društva kroz proces javnog savjetovanja o analizi problema i sektorskih potreba. Iako pojedina tijela nisu provela dogovoreno savjetovanje, većina davatelja financijskih sredstava koristila je barem jednu metodu savjetovanja prilikom izrade sektorske analize (objava na e-Savjetovanju, fokus grupe, upitnici itd.).

S obzirom da je na 110. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 2. kolovoza 2018. godine, prihvaćen prijedlog Zaključka o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima kojim su ukinuti Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, navedene institucije nisu u objedinjenom godišnjem planu natječaja, ali su priložene njihove sektorske analize.

Sektorske analize dostupne su ovdje, a godišnji plan natječaja možete pronaći ovdje.

Napomena: Godišnji plan natječaja ažuriran je 22. ožujka 2019. godine.

Tags: