Attachment: Prilog_VIII._Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_Zapadna-Slavonija