Dana 10.02.2020. godine LAG „Zapadna Slavonija“ objavljuje prvu izmjenu 4. LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Dana 10.02.2020. godine Lokalna akcijska grupa „Zapadna Slavonija“ objavljuje prvu izmjenu 4. LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

LAG Natječaj se mijenja u slijedećem dijelu:

Tekst LAG Natječaja:

–        poglavlje 2.1.: SOPG prihvatljiv kao organizacijski oblik

–        poglavlje 2.3: jasnije propisana glavna djelatnost  

–        poglavlje 2.4.: pojačane odredbe oko sukoba interesa

–        poglavlje 3.2.:

·         prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke. Nije prihvatljiv zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

·         kušaonice bilo koje vrste nisu prihvatljive

·         usluge stručnjaka prihvatljive i tijekom provedbe projekta

–        nomtehničko usklađivanje kroz cijeli natječaj, priloge i obrasce

Tekst LAG Natječaja:

Obrasci:

Prilozi:

Tags: