JAVNI POZIV za besplatno pohađanje verificiranog programa obrazovanja

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – Broj: UP.02.1.1.06.0020, od 05. rujna 2018.) Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija objavljuje: 

JAVNI POZIV

Za besplatno pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba

Pozivaju se mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci s područja Brodsko-posavske županije, Sisačko-moslavačke i Požeško-slavonske županije da dostave prijave za pohađanje programa obrazovanja za „Agroturističkog tehničara“  u sklopu projekta OPGenije kojeg provodi Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija zajedno s  partnerima na projektu LAG-om Posavina, LAG-om Slavonska ravnica i LAG-om Zeleni trokut.

  • Broj sudionika/polaznika: 30
  • Mjesto održavanja osposobljavanja: Nova Gradiška, Velika Kopanica, Novska i Brodski Stupnik

Ciljana skupina su:

  • dugotrajno nezaposlene osobe
  • Mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci
  • Osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci

Prijavi je potrebno priložiti:

  1. presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave,
  2. potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno  je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva, ukoliko osoba nije u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a, može se prijaviti na način da dostavi ostale dolje navedene dokumente.)
  3. presliku osobne iskaznice
  4. presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave
  5. popunjena izjava da osoba koja se prijavljuje nije redovit učenik ili student, da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao i koja treba sadržavati informaciju o razdoblju nezaposlenosti (iznad 6 odnosno iznad 12 mjeseci)

U tijeku provedbe obrazovanja provest će se obuka za polaznike koja će biti organizirana u vidu edukacije koja će pokrivati teorijski dio iz područja Digitalni marketing, gdje je cilj upoznati polaznike s osnovnim strategijama oglašavanja na Internetu i suvremenim tehnikama Internet marketinga, te Poslovni plan za poljoprivrednike gdje će polaznici na vlastitom primjeru izraditi poslovni plan koji će moći aplicirati na mjere Programa ruralnog razvoja.

U sklopu prakse za polaznike bit će organizirano i besplatno stručno putovanje u Južni Tirol (Italija) u trajanju od 4 dana na kojem će se polaznici upoznati s funkcioniranjem poljoprivrednih i agroturističkih gospodarstava.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Lokalne akcijske grupe Zapadna Slavonija, M. A. Relkovića 9, 35400 Nova Gradiška, s naznakom „Za pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba – ne otvaraj“ putem pošte (preporučeno).  

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona 035/330-102.

Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici LAG-a Zapadna Slavonija, www.lagzs.hr, te na internetskim stranicama partnera na projektu (LAG Posavina, www.lag-posavina.hr, LAG Slavonska ravnica, www.lag-slavonska-ravnica.hr, LAG Zeleni trokut, www.lag-zelenitrokut.com

(Napomena: uvjet o nezaposlenosti vrijedi prije početka provođenja programa obrazovanja što znači da se polaznici, nakon što se program obrazovanja počne provoditi, mogu zaposliti.)

 

 Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija                                                                                                              

Tags: