ŽElim Napredovati Aktivno”

Predsjednik LAG-e Zapadna Slavonija, ujedno načelnik Općine Cernik, Vitomir Žakić potpisao je 8. siječnja u Vukovaru ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu programa “Zaželi – program zapošljavanja žena” za projekt “ŽElim Napredovati Aktivno”.

Projekt je u cijelosti  financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.” u iznosu od 8.416.690,00 kuna. Nositelj projekta je LAG Zapadna Slavonija a provodit će se u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područni ured Slavonski Brod i općinama Cernik, Gornji Bogićevci, Okučani i Stara Gradiška. Posrednička tijela su Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Hrvatski zavod za zapošljavanje te Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

Projektom će se zaposliti 54 teže zapošljivih žena niže razine obrazovanja sa područja Općina Cernik, Gornji Bogićevci, Okučani i Stara Gradiška na rok od 30 mjeseci. Ciljana skupina su nezaposlene žene u evidenciji HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem te:

 • žene starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,

Rad se uglavnom sastoji od pomoći u dostavi namirnica, čišćenju stambenog prostora, oblačenju i svlačenju, higijeni, u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), u socijalnoj integraciji, pružanju podrške kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka žena brinut će o 5 korisnika. Time će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik siromaštva, potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života kako za njih tako i za 270, pretežno starijih, nemoćnih i bolesnih krajnjih korisnika.

Provedba projekta započela je 8. siječnja 2018. a trajat će do 7. srpnja 2020. godine. Rad će nadgledati koordinatori u partnerskim općinama. Za 40 žena osigurana je edukacija i stjecanja novih kompetencija kroz programe obrazovanja prema sklonostima i potrebama tržišta rada. Završetkom obrazovanja i osposobljavanja, žene uključene u projekt steći će javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti.

LAG Zapadna Slavonija raspisat će javni natječaj 1. ožujka 2018. Žene će početi s radom 9. travnja 2018.

Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • potvrdu o vođenju u evidenciji HZZ-a
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi
 • životopis

Natječajnu dokumentaciju poslati poštom preporučeno na adresu:

LAG Zapadna Slavonija
M. A. Relkovića 9, p.p.65 NG
35400 Nova Gradiška

 
Kontakti i informacije:
 • Ernestina Straga-Šašić, voditeljica projekta
  Mob: 099 279 0072
 • Tatjana Blašković, administratorica projekta
  Mob: 098 189 925
 • E-mail: zelimnapredovatiaktivno@gmail.com
 • LAG Zapadna Slavonija
  M. A. Relkovića 9, p.p.65 NG
  35400 Nova Gradiška
  Tel/Fax: (035) 330-102
  Mob: 099 279 0072
  Web: www.lagzs.com

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranicama:

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

i Europskog socijalnog fonda

 

Tags: