Prva izmjena 3. LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Dana 20.12.2019. godine Lokalna akcijska grupa „Zapadna Slavonija“ objavljuje prvu izmjenu 3. LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a koju je donio Upravni odbor LAG-a „Zapadna Slavonija“.

LAG Natječaj se mijenja u slijedećem dijelu:

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja

„Raspoloživa sredstva: 1.822.820,92 HRK.“ – navedena rečenica mijenja se i glasi:

„Raspoloživa sredstva: 1.921.271,92 HRK.“

Navedeno je potrebno zbog planiranog povećanja alokacije za 3. LAG Natječaj, definirane u izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a “Zapadna Slavonija”.

Izmijenjeni Natječaj možete pronaći u nastavku.

Tags: