Projekt “Ženska perspektiva”

Projekt “Ženska perspektiva” podržao je i LG “Zapadna Slavonija”.

Nova perspektiva za žene u nerazvijenim područjima, skraćeno Ženska perspektiva nastao je kao odgovor na prepoznatu potrebu za osnaživanje ženskog poduzetništva u nerazvijenim područjima. Projekt je utemeljen na iskustvu članova udruge i razvijen je na činjenici da lokalno postoji jako puno žena koje imaju odlične tradicionalne i ekološke proizvode, međutim teško izlaze na regionalno i nacionalno tržište.

Ženska perspektiva je potakla daljnji razvoj poduzetničkog pothvata žena poduzetnica iz tri osnovna segmenta, a to su poljoprivredna proizvodnja, agroturizam, izrada rukotvorina i suvenira

Projekt Ženska perspektiva je u stvari razvojni poduzetnički model u kojemu je bio cilj da se 50 žena poduzetnica osnaži i ojača novim znanjima i vještinama te da im se otvore neka nova tržišta prema njihovom interesu.

Posebnu korist žene poduzetnice su dobile kroz međusobno upoznavanje i socijalno osnaživanje te podršku među njima samima.

Rezultati projekta Ženska perspektiva

  • 75 žena se prijavilo na projekt Ženska perspektiva
  • 65 žena je prošlo kroz projekt Ženska perspektiva
  • 51 žena poduzetnica sudjeluje u poduzetničkom pothvatu
  • 5 žena poduzetnica je pokrenulo novi posao

Zadovoljstvo nam je bilo sudjelovati na završnoj konferenciji ovoga projekta te vidjeti rezultate projekta i najvažnije.. podržati sve žene koje su sudjelovale u ovome projektu i poduzetnice s područja LAG-a “Zapadna Slavonija” koje su bile dio ovoga projekta 👑

Tags: