U sklopu Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. sudjelovali smo kao partner na projektu BIOSOL – UPOTREBA BIOMASE I SOLARNE ENERGIJE KAO OBNOVLJIVIH IZVORA ODRŽIVE I UČINKOVITE ENERGIJE ZA SAMOSTALNE KOMPLEKSE SOCIJALNE NAMJENE.

Mi iz LAG-a „Zapadna Slavonija“ imali smo vodeću ulogu u istraživačkim zadacima, identifikaciji potencijala i razvoju tržišta biomase u sektoru šumarstva, poljoprivrede i ribarstva na području djelovanja LAG-a. 

Također, bili smo zaduženi za aktivnosti vidljivosti i organizaciju press događaja i završne konferencije.

Projekt je trajao 21 mjesec, od 01.07.2019. do 31.3.2021. godine. 

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 981.616,01 €, od čega je Europska unija sufinancirala 834.373,59 €, čak 85%.

Vodeći partner projekta bio je grad Šabac iz Republike Srbije, a ostali partneri su Grad Nova Gradiška i LAG Zapadna Slavonija.

Jedan od zadataka u skopu projekta kojega smo imali bio je mapiranje biomase na području LAG-a te izrada dokumenta u svrhu provedenog mapiranja i izvještavanja.

Svojim relativno malim utjecajem na okoliš, iz naše perspektive biomasa može imati pozitivan utjecaj na zapošljavanje ruralnog stanovništva i depopulaciju. 

Prema rezultatima našeg istraživanja procjenjeni godišnji prinos biomase na području LAG-a Zapadna Slavonija iznosi 1.782,80 tona, od toga najznačajniji prinosi ostvaruju se na području Općine Staro Petrovo Selo (535,1 t/god ili 30,01%) i na području Općine Cernik (437,4 t/god ili 24,53%). 

Kao jedan od budućih zadataka uočili smo potrebu za upoznavanjem poljoprivrednika sa potencijalima biomase i korištenje tehničkih rješenja za primjenjive tipove biomase. Većini poljoprivrednika s područja LAG-a oprema za korištenje bila je nepoznata, ali i financijski teško dostupna. 

Projekt je završio, no naše aktivnosti vezane za potencijal iskorištavanja biomase nastavljaju se i dalje. U tijeku je provedba konzultacija s lokalnim dionicima, prikupljanje mogućnosti i potreba lokalnih poduzetnika kao i priprema zaključaka o potenciju biomase na području LAG-a. 

Dokument možete preuzeti ili pregledati OVDJE.

Tags: