Jedan od naših projekata na kojega smo iznimno ponosni je projekt „Aktivan ja za aktivnu zajednicu“, na kojemu su nam partneri bili LAG „Posavina“ i LAG „Slavonska Ravnica“ te posrednička tijela – Ured za udruge Vlade RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Projekt je odrađen u sklopu poziva ‘Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice’ i u sklopu programa ‘Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ugovor je sklopljen 21.03.2022. godine, a trajanje projekta je bilo 12 mjeseci. Vrijednost projekta je 426.946,93 kn (56.665,59 €), a financiran je u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt se sastojao od raznih aktivnosti za organizacije civilnog društva, a neke od njih su:

–        Edukacijski program Osobnog i profesionalnog razvoja za 12 predstavnika OCD-a koji obuhvaća: Komunikacijske vještine, Osobna učinkovitost i razvoj, Coaching i feedback za performance, Trening upravljanja promjenama, Motivacija i samo-motivacija. Teme koje su za poslovanje organizacija civilnog društva od iznimne važnosti kako bi pravovremeno odgovarali na zahtjeve lokalne zajednice

–        Edukacijski program za pružanje psiho-socijalne pomoći pripradnicima marginaliziranih skupina za 12 predstavnika OCD-a koji obuhvaća edukacijski program pružanje psiho-socijalne pomoći pripadnicima marginaliziranih skupina s temama „Komunikacijske i prezentacijske vještine, Motivacijska radionica: osobni razvoj, kako uspješno prodati ideju, Tehnike učinkovitog prodavanja ideje i Timski pristup radu i vođenju ljudi. Program obuhvaća radionice čija namjera je podržati pripadnike marginaliziranih skupina kako bi prepoznali svoje potencijale

–        Edukacijski program Vodstvo i dobro upravljanje za 12 predstavnika OCD-a, Sadržaj radionica: Osnove vodstva, Vodstvo 21. stoljeća, Utjecaj u vođenju, Vodstvo u akciji, Odlučivanje i strategije i Razvoj inicijative

–        Tečaj informatike za 10 osoba starije životne dobi koji su stekli potrebna znanja i vještine upravljanja informatičkim tehnologijama

–        Psihološka prva pomoć i psihosocijalna podrška u složenim kriznim situacijama u sklopu kojega su održana tri događaja pod nazivom „Dani otvorenih vrata pružanja psihološke prve pomoći i psihosocijalne podrške u kriznim situacijama“ kako predstavnicima OCD-a koji djeluju u zajednicama tako i volonterima te zainteresiranoj javnosti kako bi unatoč sve većem broju i češćoj pojavi kriznih situacija dočekali psihički spremniji i sebi i drugima pružili adekvatnu pomoć

–        Edukacijski program iz područja knjigovodstva koji je verificirani program obrazovanja za osposobljavanje zaposlenika udruge prijavitelja/partnera u području financijskog upravljanja, odnosno knjigovodstva/računovodstva. Edukacija za 4 osobe, Partnera u trajanju od 180 sati.

I ovo je jedan od projekata u kojemu je krajnji korisnik lokalna zajednica. Edukacijama i usvajanjem znanja kroz osobni i profesionalni razvoj pojedinci koji su imali prilike sudjelovati u projektu dobili su mogućnost utjecati na širu lokalnu zajednicu.

Smatramo ovaj projekt iznimno uspješnim sa svim postignutim ciljevima.

Tags: