Od 25. ožujka u 12 sati PONOVNO SU OTVORENE PRIJAVE na Male zajmove za ruralni razvoj, a ponovno su ih otvorili HAMAG-BICRO u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede!

Ciljana skupina za prijavu su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta.

Popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu nalazi se na linku – https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/dokumentacija/ pod ”Zajmovi za ruralni razvoj”.

Više informacija pronađite na stranicama HAMAG-BICRO https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/investicije/mali-zajam-za-ruralni-razvoj/ .