OPGenije

 
 

„OPGenije“

Predsjednik LAG-a Zapadna Slavonija, ujedno načelnik općine Cernik, Vitomir Žakić potpisao je 05. rujna ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina za projekt „OPGenije“.

Projekt je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ u iznosu od 1.489.366,47 kuna. Nositelj projekta je LAG Zapadna Slavonija, a provodit će se u partnerstvu s LAG-om Posavina, LAG-om Slavonska ravnica i LAG-om Zeleni trokut. Posrednička tijela su Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatski zavod  za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

Cilj projekta je jačanje stručnih znanja te unapređenje postojećih vještina za 30 dugotrajno nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz obrazovanje odraslih “Opći poljoprivredni tehničar” ili „Agroturistički tehničar“ te provedbom edukacija Digitalni marketing i Poslovni plan za poljoprivrednike.

Cilj projekta je i osnažiti i unaprijediti radni potencijal dugotrajno nezaposlenih osoba s područja Brodsko-posavske, Sisačko- moslavačke i Požeško-slavonske županije s natprosječno visokom stopom nezaposlenosti kroz obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ciljana skupina projekta su dugotrajno nezaposlene osobe:

  • mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci
  • osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci.

Provedba programa obrazovanja „Opći poljoprivredni tehničar“ ili „Agroturistički tehničar“ planirana je na 4 lokacije:

– Nova Gradiška

– Velika Kopanica

– Novska

– Brodski Stupnik

Obrazovanje se sastoji od teorijske nastave i stručne prakse. U tijeku provedbe obrazovanja provest će se edukacija koja će pokrivati teorijski dio iz područja Digitalni marketing, gdje je cilj upoznati polaznike s osnovnim strategijama oglašavanja na Internetu i suvremenim tehnikama Internet marketinga te Poslovni plan za poljoprivrednike gdje će polaznici na vlastitom primjeru izraditi poslovni plan koji će moći aplicirati na mjere PRR.

U sklopu prakse bit će organizirano stručno putovanje u  Južni Tirol kao poticaj za kvalitetno provođenje znanja i vještina stečenih kroz program usavršavanja.

Nakon edukacija i unaprjeđenja znanja i vještina, 30 dugotrajno nezaposlenih osoba moći će pokrenuti vlastiti posao ili postati kompetentniji i konkurentniji na tržištu rada.

Rješavanjem problema nezaposlenosti, omogućavanjem preduvjeta za pokretanje vlastitog posla, posredno se stvaraju mogućnosti dodatnog zapošljavanja te tako daje doprinos smanjenju stope nezaposlenosti.

INFO KONTAKTI:

 LAG „Zapadna Slavonija“, kontakt: 035/ 330-102, e-mail: OPGenije@gmail.com

LAG Posavina kontakt: 035/221-535

LAG „Slavonska ravnica“, kontakt: 035/451-094

LAG „Zeleni trokut“, kontakt: 095 2500 500

 

 

 

 

 

 

 

Tags: