OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.4.1 NEPRODUKTIVNA ULAGANJA POVEZANA S OČUVANJEM OKOLIŠA

APPRRR objavljuje treći Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za provedbu Podmjere 4.4. Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena – provedba tipa operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša.

Na natječaju se mogu dobiti bespovratna sredstva za: kupnju električnog pastira, pastirskog psa, izgradnju ili obnovu nastambi za stoku, izgradnju terasastih parcela ili suhozida, sadnju živica, uklanjanje invazivnih stranih vrsta, obnovu staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti, obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena, a prihvatljivi korisnici su:

–    poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika,

–     javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode (u smislu ovog natječaja javnim tijelimne smatraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s obzirom da iste ne mogu ispuniti obvezu iz točke 16. Priloga 1. ovoga Natječaja)

–    udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Najniža visina javne potpore po projektu je 400,00 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000,00 EUR.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 9.11.2020. do 11.1.2021.

Detalje pogledajte na: https://www.apprrr.hr/podmjera-4-4-potpora-neproizvodnim-ulaganjima-vezanim-uz-postizanje-agro-okolisnih-i-klimatskih-ciljeva/

Pogledati Prilog 3 Natječaja “Opis prihvatljivih ulaganja i najviši iznosi potpore”

Tags: