Attachment: Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza