Attachment: Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore