Otvoreno je podnošenje zahtjeva za Program državne potpore za proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva i za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2024. godinu.

Pozivamo proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva te u sektoru ovčarstva i kozarstva da se jave.

Rok za prijavu:

28. travnja 2024. godine – sektor voćarstva

18. travnja 2024. godine – sektor ratarstva

Podnositelj je dužan dostaviti ispisani Zahtjev, ovjeren potpisom za fizičke osobe te potpisom i pečatom za pravne osobe, na adresu podružnice Agencije za plaćanja, osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom: ,,Program državne potpore za proizvođače u sektorima voćarstva i ratarstva” i/ili »Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje 2024. – 2026. godine «

Više informacija na https://tinyurl.com/5f2zkajm i na https://tinyurl.com/y575k6w8