“Ne možemo činiti velike stvari, ali možemo činiti male stvari s velikom ljubavlju”

Svim članovima, korisnicima potpora LAG Natječaja, zaposlenicima i korisnicima drugih projekata LAG-a, partnerima te svima ostalima još jednom želimo sretne blagdane i uspješnu 2020. godinu.  

Na samom kraju godine odlučili smo napraviti osvrt na rad LAG-a u 2019. godini i podijeliti s vama postignute rezultate. U fokusu nam je lokalno stanovništvo te ostvarenje njihovih želja i potreba kroz povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Osnovani smo s ciljem promicanja održivog razvoja, oživljavanja gospodarstva i poboljšanja kvalitete života na području koje obuhvaćamo.

Do sada smo raspisali 3 LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Zapadna Slavonija“. U 2019. godini raspisali smo 1 Natječaj za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. u kojemu je 15 korisnika ostvarilo potporu za ulaganje u građenje, opremanje, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnju zemljišta, višegodišnjih nasada i sl. Najviši mogući iznos dodijeljene potpore od strane LAG-a na ovom Natječaju iznosio je 20.000,00 € te smo potaknuli razvoj i modernizaciju velikih poljoprivrednika na našem području.

Prije objave Natječaja održane su 3 radionice na LAG području kako bi se svim potencijalnim korisnicima detaljno objasnili uvjeti Natječaja.

U 2019. godini nastavili smo i s provođenjem projekata. Trenutno je u provedbi 5 projekata od kojih iz Europskog socijalnog fonda:

1.Projekt ŽElim Napredovati Aktivno” iz Programa “Zaželi – program zapošljavanja žena” u kojemu su u razdoblju od 30 mjeseci zaposlene 54 teže zapošljive žene, 4 koordinatora, voditelj projekta i administrator na projektu. U 2019. godini 40 žena započelo je edukaciju za osposobljavanje: računalni operater, kuhar, cvjećar, geronto domaćica te je pružena pomoć cca 300 krajnjih korisnika. Nositelj projekta je LAG „Zapadna Slavonija“, a provodi se u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područni ured Slavonski Brod i općinama Cernik, Gornji Bogićevci, Okučani i Stara Gradiška.

2. Projekt „OPGenije“ u sklopu Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“. Cilj projekt je jačanje stručnih znanja te unaprjeđenje postojećih vještina za 30 dugotrajno nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz obrazovanje odraslih kroz program „Agroturistički tehničar“ te provedbom edukacija Digitalni marketing i Poslovni plan za poljoprivrednike. Polaznici projekta imali su priliku otputovati u Južni Tirol, steći znanja i vještine, razmijeniti informacije te vidjeti primjere dobre prakse. Nositelj projekta je LAG „Zapadna Slavonija“, a provodi se u partnerstvu s LAG-om „Posavina“, LAG-om „Slavonska Ravnica“ i LAG-om „Zeleni trokut“

Projekt iz programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

3. Projekt „BIOSOL” – Svrha projekta je korištenje biomase i solarne energije kao obnovljivih izvora za održivu i efikasnu energiju za samostalne komplekse sa socijalnom svrhom. Glavni cilj je podrška povećanoj upotrebi održive energije i energetskoj učinkovitosti u prekograničnoj regiji. Projektom se planira izgraditi fotonaponska elektrana kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji. Patneri na projektu su: Grad Šabac, Grad Nova Gradiška i LAG „Zapadna Slavonija“.

Projekt suradnje TO 19.3.1. „Priprema aktivnosti projekata suradnje“ i TO 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“

4. Projekt „Udruživanjem do jačanja kapaciteta poljoprivrednih proizvođača“ – međuteritorijalni projekt suradnje. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača u sektoru voćarstva i povrtlarstva kroz razmjenu znanja i iskustava, opremanje te promociju poljoprivrednih proizvoda u cilju povećanja samoodrživosti poljoprivrednih gospodarstava i malih gospodarstvenika na ruralnim područjima i poticanju njihovog udruživanja. Projekt se provodi u suradnji s LAG-om „Posavina“, LAG-om „Slavonska Ravnica“ i LAG-om „Zrinska gora-Turopolje“.

 LAG „Zapadna Slavonija“ kroz ovaj projekt omogućio je: opremu koja će vinogradarima i voćarima znatno unaprijediti i olakšati procese poslovanja – 2 malčera i flotator s bešavnim bocama, edukacije usmjerene na udruživanje proizvođača u sektoru voćarstva i povrtlarstva, stručno putovanje na područje LAG-a  „Zrinska gora – Turopolje” – primjeri dobre prakse udruživanja i studijski posjet LAG-a „Zrinska gora – Turopolje” na područje LAG-ova u BPŽ .

Projektne aktivnosti iz Mjere 20 „Tehnička pomoć“ Mreže za ruralni razvoj

5. LAG „Zapadna Slavonija“ kroz Tehničku pomoć proveo je 2 aktivnosti:

a. Oglašavanje i predstavljanje LAG-a na 3 lokalne radijske postaje, oglašavanje putem jumbo plakata i izrada brošura

b. Studijski posjet za članove LAG-a na područje Tuhelja i Krapine – „Razmjena iskustava i primjeri dobre prakse u provedbi Programa ruralnog razvoja”

Ove godine završio je i projekt „Ženska perspektiva” koji je pokrenula Udruga za razvoj poduzetništva Perspektiva iz Lipika podržan od strane LAG-a „Zapadna Slavonija”. Utemeljen je na iskustvu članova udruge i razvijen na činjenici da lokalno postoji jako puno žena koje imaju odlične tradicionalne i ekološke proizvode, međutim teško izlaze na regionalno i nacionalno tržište. Neki od rezultata projekta Ženska perspektiva su da je 65 žena prošlo kroz projekt „Ženska perspektiva”, 51 žena poduzetnica sudjeluje u poduzetničkom pothvatu, 5 žena poduzetnica je pokrenulo novi posao. Poduzetnice s područja LAG-a „Zapadna Slavonija“ sudjelovale su u projektu.

Svakodnevno u uredu LAG-a obavljamo kontinuirana savjetovanja o Mjerama iz Programa ruralnog razvoja, nacionalnim i LAG natječajima, ESF, pružamo pomoć pri korištenju AGRONET aplikacije, održavamo edukacijske i animacijske radionice itd.

Iz Europskog socijalnog fonda financiramo lokalne gospodarstvenike – lokalno učilište, loklane medije, lokalno osiguranje, lokalne restorane – catering, lokalne prodavače elektro opreme, lokalne tiskare i druge s cca 1.260.000,00 kn.

Održali smo radionicu „barkodovi“ u uredu LAG-a kojom se prezentirala važnost i sve veća potreba za korištenjem crtičnih kodova za maloprodajne proizvode. Zatim, karavana zelenog poduzetništva održana u Novoj Gradiški u organizaciji Hrvatske mreže za ruralni razvoj – HMRR i LAG-a „Zapadna Slavonija“ – trening na temu zagovaranja, lobiranja i umrežavanja. Trening je sudionicima pomogao shvatiti važnost i prednosti suradnje, kako prepoznati potencijalne partnere te na kraju kako razviti i prenijeti ključnu poruku zagovaranja i lobiranja.

Sudjelovali smo u panel diskusiji na Regionalnim danima EU fondova, informativno edukativnom događanju na kojemu su predstavljene brojne mogućnosti korištenja fondova Europske unije kroz izlaganja brojnih stručnjaka iz ovog područja u Novoj Gradiški.

Veselimo se još jednoj uspješnoj godini koja nam dolazi. Srdačan pozdrav!

„Nijedna sredina ne smije biti talac neučinkovitih strategija i ekonomskih opredjeljenja. Lokalna zajednica mora biti razborita u postavljanju smjernica razvoja, a svaki raspoloživi resurs mora biti upotrijebljen na najbolji mogući način, stalno imajući na umu samoodrživi i ekološko prihvatljivi razvoj. Razvoj se inicira i formira kroz partnersko djelovanje dionika zajednice na lokalnom području stavljajući jaki naglasak na komunikaciju između svih segmenata društva te se na taj način traže komparativne prednosti i novi pristupi u razvoju.“

Tags: