Pozivamo sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave na podnošenje zahtjeva za potporu!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje NATJEČAJ za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu je od 4. ožujka 2024. od 12:00 sati do 4. travnja 2024. do 12:00 sati.

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ i intervencije 74.01. „Potpora za sustave javnog navodnjavanja“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

PRIHVATLJIVI KORISNICI SU jedinice lokalne samouprave.

PRIHVATLJIVI PROJEKTI su vezani uz građenje (izgradnju ili rekonstrukciju) nerazvrstanih cesta.

Više o natječaju, uvjetima prihvatljivosti i načinu podnošenja zahtjeva pročitajte na web stranici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-intervenciju-73-13-potpora-javnoj-infrastrukturi-u-ruralnim-podrucjima/

Tags: