FLAG Savski vez je Lokalna akcijska grupu za ribarstvo i akvakulturu.

Pokriva područje cijele Brodsko-posavske županije, osnovan je 17. kolovoza 2023. godine, a glavni cilj FLAG-a je razvoj sektora slatkovodnog ribarstva i akvakulture.

LAG Zapadna Slavonija jedan je od osnivača FLAG-a.

Na teritoriju Republike Hrvatske ukupno djeluje 23 FLAG-a koji tako osnovani u studenom 2023. godine kada su im dodijeljena rješenja u iznosu 46,2 milijuna eura za provedbu lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.

FLAG-u Zapadna Slavonija dodijeljeno je 1 400.000,00€. Uskoro možemo očekivati Natječaji FLAG-a za jedinice lokalne samouprave, udruge i građane.

Tags: