Attachment: Obrazac-G-Izjava-o-davanju-suglasnosti-za-obradu-osobnih-podataka