Attachment: Prilog-VIII-Vrijednosti-indeksa-razvijenosti-i-pokazatelja-za-izračun-indeksa-razvijenosti-jedinice-lokalne-samouprave