Članovi

Članovi LAG-a mogu biti poslovno sposobne fizičke osobe te pravne osobe koje prihvaćaju Statut i opće akte.

Članovi LAG-a moraju imati sjedište odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a.

 

Prava i obveze članova LAG-a:

 1. sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a
 2. odlučuju o sredstvima i imovini LAG-a
 3. dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva
 4. zajednički provode dogovorene aktivnosti
 5. biraju i budu birani u tijela LAG-a
 6. budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu LAG-a
 7. redovito plaćaju članarinu u visini koju predloži Upravni odbor
 8. čuvaju i podižu ugled LAG-a
 9. promoviraju aktivnosti LAG-a
 10. daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad LAG-a
 11. pridržavaju se odredbi Statuta i drugih akata LAG-a

 

LAG Zapadna Slavonija trenutno broji 80 članova:

Javni sektor:                     10 članova (12,50%)

Gospodarski sektor:      40 članova (50,00%)

Civilni sektor:                  30 članova (37,50%)

 

Javni sektor

Grad Nova Gradiška (www.novagradiska.hr)

Općina Okučani (www.okucani.hr)

Općina Stara Gradiška (www.staragradiska.com)

Općina Gornji Bogićevci (www.opcinagornjibogicevci.hr)

Općina Dragalić (www.dragalic.hr)

Općina Cernik (www.cernik.hr)

Općina Rešetari (www.resetari.hr)

Općina Vrbje (www.vrbje.hr)

Općina Davor (www.davor.hr)

Općina Staro Petrovo Selo (www.staropetrovoselo.hr)

 

Gospodarski sektor

OPG Sokić Vera, Cernik, zdravko.sokic@gmail.com

Domaća radinost Branko Klikić, Cernik, branko@klikic.hr

OPG Marijana VP, Ratkovac, vidic.marijana@gmail.com

OPG Mikanović Hinko, Cernik, hinko.mikanovic@gmail.com

OPG Bošnjak Ivan, Sičice, mario.bosnjak@sb.t-com.hr

OPG Blaženka Denis, Staro Petrovo Selo, blazenka.denis@gmail.com

Šumarski obrt Blaško, Cage, sumski.obrt.blasko@gmail.com

Obrt “Mađarica”, Nova Gradiška, ivkovicemica@gmail.com

OPG Matokanović Vedran, Uskoci,

OPG Radić Dragan, Vrbova, radicdr356@gmail.com

Žakić-Commerce d.o.o., Cernik, zakic.commerce1@sb.t-com.hr

OPG Prankić, Ratkovac, leobeti.prankic@gmail.com

OPG Halambek Borna, Staro Petrovo Selo, halambek@gmail.com

Trnjačani obrt za proizvodnju i usluge, Staro Petrovo Selo, mirjana.trnjacani@gmail.com

Eco plantaris/Alten j.d.o.o., Stara Gradiška 01.07.1978., s.danijel@progresys.hr

OPG Savi Bernard, Nova Gradiška, goga.savi@gmail.com

OPG Jurić, Nova Gradiška, lidija.juri@gmail.com

OPG Žeruk Tomislav, Nova Gradiška, tomislavzeruk@gmail.com

PromoArt, Nova Gradiška, promoart.ng@gmail.com

OPG Ozren Kraljić, Rešetari, ozren.kraljic@hotmail.com

Bošnjak Company d.o.o., Nova Gradiška, bosnjak.marijana@gmail.com

OPG Glotz Gabriel, Nova Gradiška, elizabeta.glotz97@gmail.com

Poljoprivredni obrt “DOMI”, Brđani, spehar1131@net.hr

POU AMC NG, Nova Gradiška, srednjaskola@pou-amc.hr

Poljo – Davor d.o.o., Davor, poljodavor@gmail.com

OPG Marijan Matošević, Cernička Šagovina, marijanmatosevic4@gmail.com

OPG Damir Aubrecht, Nova Gradiška,

AGRO – VRT j.d.o.o., Dragalić, zdravko.marjanovic@hotmail.com

Kontoar d.o.o., Nova Gradiška, mirela.glavas@sb.t-com.hr

OPG Hudolin Vjekoslav, Dragalić, vjeko.hudolin1@net.hr

OPG Kurić Ivanka, , mikuric@gmail.com

OPG Pavlagić Josip, Staro Petrovo Selo, jpavlagic@gmail.com

OPG Slavica Krištof, Štivica, slavica.kristof@gmail.com

OPG Ličanin Mile, Okučani, licanin@vip.hr

OPG Horvat Dražen, Okučani, drazen.horvat@hotmail.com

OPG Živković Marija, Cernik,

OPG Drageljević Ilija, Vrbovljani, ilijag13@yahoo.com

OPG Pavo Klarić, Gornji Bogićevci, opcina.gornji.bogicevci@sb.htnet.hr

OPG Bionda Ivan, ibjonda@gmail.com

OPG Vidaković Ivka, aco.vidakovic.okucani@gmail.com

 

Civilni sektor

Dragana Knežević, Trnava, knezevicd7@gmail.com

NK Dragalić, Dragalić, bunevac@gmail.com

Društvo “Duga”, Okučani, opcina.okucani1@sb.t-com.hr

Udruga vinogradara i voćara “Cernik”, Cernik, udrugavvvcernik@gmail.com

KUU Cernik, Cernik, ivanovic.cernik@gmail.com

DVD Gornji Bogićevci, Gornji Bogićevci, opcinagb@gmail.com

DVD Dragalić, Dragalić, igorsupica@gmail.com

Udruga žena LAN, Gornji Bogićevci, hsgornjibogicevci@hotmail.com

DVD Vrbova, Vrbova, delina.robert@gmail.com

Anto Vidić, Ratkovac,

Marija Staklarević, Nova Gradiška, marija.staklarevic@gmail.com

Udruga Sveti Leonard Komarnica, Komarnica, udruga.sv.leonard@gmail.com

Nada Peleh-Serenčeš, Nova Gradiška, nada.peleh@gmail.com

Tajana Klikić, Cernik, tajana.klikic@gmail.com

Folklorni ansambl mladih NG, Nova Gradiška, estragaai@yahoo.com

Udruga vinog. i voć “Sveti Vinko”, Staro Petrovo Selo, udrugasv.vinko@gmail.com

DVD Donji Varoš, Stara Gradiška, donji.varos1@gmail.com

HKUU “Trenk”, Nova Gradiška, vlaovic.vesna@gmail.com

KUD Dragalić, Dragalić, matijasevic.katica56@gmail.com

DVD Nova Gradiška, Nova Gradiška, dvd.nova.gradiska@gmail.com

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Nova Gradiška, udruga.gluhih.ng@gmail.com

Konjogojska udruga “Konji bili, konji vrani”, Nova Gradiška, mado19@net.hr

Ogranak Matice Hrvatske u NG, Nova Gradiška, josip.ostic@gmail.com

Gordana Šimić, Kovačevac, gsimic@bpz.hr

Udruga vinogradara i voćara ”Slavča” Nova Gradiška, Nova Gradiška,

Radio Bljesak d.o.o., Okučani, mato.visic@hotmail.com

DVD Vrbje, Vrbje, dvd-vrbje@net.hr

Saša Cindrić, Staro Petrovo Selo, sasacindric@gmail.com

KUD Starča Gornji Bogićevci, Gornji Bogićevci, kudstarca@gmail.com

Zagonetački klub Dragalić, zag.klub.dragalic@gmail.com